Tìm Kiếm

3 tháng 11, 2017

NGUYỆN XIN THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC CHO TÌNH YÊU

ANH GIUSE NGUYỄN KIM CÔNG VÀ CHỊ TÊRÊSA LÂM THÁI HẰNG
HÔM NAY VÀ MÃI MÃI


“…Gia đình sống bằng lời hứa yêu thương, và trung thành, chung thủy, giữa người nam và người nữ với nhau. Lời hứa ấy bao hàm sự cam kết đón nhận và giáo dục con cái; nhưng lời hứa ấy cũng được thực hiện trong việc chăm sóc các cha mẹ già…” 
Trích lời của Đức Thánh Cha Phan xi cô.

Thánh Đường Giáo Xứ Thánh TâmGiuse Bùi Phương Anh