Tìm Kiếm

29 tháng 11, 2017

Hiệp nhất chứ không đồng nhất

By phanxicovn - 28/11/2017
Vatican Insider | Andrea Tornielli | 28-11-2017Nếu có tranh luận, thì phải tranh luận như anh chị em với nhau.

Đây là lời của Đức Phanxicô trong buổi gặp không chính thức lúc 10h sáng ngày 28-11, tại Tòa Tổng giám mục Yangon. Buổi gặp kéo dài khoảng 40 phút.

Sau lời giới thiệu của giám mục Hohn Hsane Hgyi, thì đến lời phát biểu của đại diện Phật giáo, Hồi giáo, Ấn giáo, Do Thái giáo, Anh giáo và Công giáo.

Đến lượt mình, Đức Giáo hoàng nói tự phát, rằng

“Khi lắng nghe các lời phát biểu, tôi nhớ lại một lời kinh mà chúng ta thường đọc, trích trong Thánh vịnh. Vui mừng tốt đẹp lắm thay, anh em sum họp vui vầy bên nhau. Chúng ta hiệp nhất với nhau, nhưng không có nghĩa là đồng nhất. Hiệp nhất không phải là đồng nhất. Ai cũng có các giá trị của riêng mình, có sự phong phú riêng, và cả những lỗi lầm riêng. Chúng ta khác nhau và mỗi niềm tin có sự phong phú riêng, truyền thống riêng để chia sẻ cho nhau. Và chỉ có thể chia sẻ nếu chúng ta chung sống hòa bình. Mà hòa bình được xây dựng trên những sự khác biệt.

Với sự khác biệt, chúng ta làm nên hiệp nhất. Tôi đã nghe anh chị em dùng từ “hòa hợp” ba lần. Hòa bình, hòa hợp. Và trong thời nay, chúng ta đang trải qua một xu thế toàn cầu hướng đến sự đồng nhất, mọi thứ như một. Làm thế là giết chết nhân loại. Làm thế là thực dân hóa văn hóa. Và chúng ta phải hiểu rằng từ sự phong phú trong những khác biệt của chúng ta, về sắc tộc, tôn giáo, dân tộc, từ những khác biệt đó mà nảy sinh đối thoại. Và từ những khác biệt của nhau, chúng ta giúp nhau xây dựng đất nước này, một đất nước rất phong phú và đa dạng.

Bản chất của Myanmar rất phong phú về những khác biệt. Chúng ta không sợ sự khác biệt. Chúng ta có cùng một Cha. Chúng ta là anh chị em với nhau. Thì phải yêu thương nhau như anh chị em. Và nếu phải tranh luận, thì hãy tranh luận như anh chị em với nhau. Phải yêu thương nhau như anh chị em. Tôi tin rằng đây là cách duy nhất để chúng ta xây dựng được hòa bình.

Rồi Đức Giáo hoàng cảm ơn các đại diện tôn giáo “đã đến thăm hỏi tôi. Tôi là người đến đây thăm các vị mà. Và tôi muốn đây là một chuyến thăm của người anh em. Xin cảm ơn. Hãy xây dựng hòa bình. Đừng để thực dân văn hóa làm đồng hóa anh chị em. Sự hòa hợp đích thực được thực hiện qua những khác biệt. Sự khác biệt là sự phong phú cho hòa bình.

Xin cảm ơn nhiều, và tôi mong được cầu nguyện một lời, lời cầu nguyện của người anh em dành cho người anh em, “Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!”  (Ds 6, 24-26).”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch