Tìm Kiếm

18 tháng 11, 2017

Thư của cha hồi âm cho Thảo Linh

Thăm Con


Con thân mến,

Đầu thư, cha chúc mừng Con đã có nhà riêng và tìm được việc làm. Hai vợ chồng con khá giỏi đó. Nhiều người đã sang trước chúng con vẫn còn đang thuê nhà đó nghen.

Cha rất vui vì Con vẫn nhớ đến Ca Đoàn với bao nhiêu kỷ niệm đẹp. Những hình ảnh đáng nhớ ấy sẽ làm cho cuộc sống chúng ta thêm phong phú và ý nghĩa. Chúng ta có gia đình, có cha mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái. Chúng ta lại có bạn hữu, những người chúng ta yêu thương và được họ thương yêu.Thánh Phao-lô dạy: không ai trong chúng ta được sống cho chính mình hay chết cho chính mình.Chúng ta sống là sống cho Chúa, mà nếu như có chết thì cũng vì Chúa mà chúng ta chết (xem Rm 14:7-8).   

Anh chị em trong ca đoàn và cha luôn cầu nguyện cho Con, Ca và cháu bé.

Mong có dịp gặp lại chúng con.

P.X. Nhứt