Tìm Kiếm

20 tháng 11, 2017

NGHI THỨC TIẾP NHẬN DỰ TÒNG

Sau Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXIII Thường Niên Năm A cũng là Thánh Lễ Kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha Phanxicô Xaviê đã thực hiện Nghi Thức Tiếp Nhận Dự Tòng cho Chị Trương Thị Lành, quý danh Thánh Bổn Mạng là Thánh Têrêsa. Ca Đoàn Thánh Linh chúng con và người thân của Chị Têrêsa Trương Thị Lành đã cùng hiệp thông cầu nguyện.


Cha Phanxicô Xaviê, chị Têrêsa Trương Thị Lành (ở giữa) cùng Mẹ đỡ đầu - Cô Têrêsa Uông Nhu Hương (áo sơ mi xanh) và cô Báu (đồng hương-người gốc Huế) và anh Long (bạn của chị Lành) chụp ảnh lưu niệm.


Xin Đức Mẹ gìn giữ và cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho chị Têrêsa Trương Thị Lành cùng gia đình của Chị luôn được bình an và hạnh phúc, để Chị luôn vững tin vào tình yêu Thiên Chúa. 

The Holy Spirit Choir