Tìm Kiếm

9 tháng 1, 2016

Video: Ý cầu nguyện của ĐTC: Tháng Giêng năm 2016

Từ tháng Giêng năm 2016, vào mỗi đầu tháng, sẽ có một videoclip minh hoạ ý cầu nguyện chung trong tháng do Đức Thánh Cha Phanxicô đề xuất. Đây là sáng kiến của linh mục Dòng Tên Frederic Fornos, người đang đảm nhận trọng trách việc Tông đồ Cầu nguyện (L’Apostolato della Preghiera) do chính Đức Thánh Cha uỷ thác. Để thực hiện những videoclip này còn có sự cộng tác của Trung tâm Truyền Hình Vatican (CTV).
Trong tháng Giêng, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ:
“Xin cho cuộc đối thoại chân thành giữa những người nam và người nữ thuộc những tôn giáo khác nhau, có thể sản sinh hoa trái của hoà bình và công lý.”

(gxdaminh.net)