Tìm Kiếm

7 tháng 1, 2016

Du lịch đầu năm 2016

Đầu Năm Mới 2016, nếu các bạn có ý định thực hiện một chuyến du hành bằng đường hành không, xin ời tham khảo bảng xếp hạng: 1) 10 hãng máy bay an toàn nhứt;  2) 10 phi trường tốt nhứt và 10 phi trường tệ nhứt.

2) 10 phi trường tốt nhứt và 10 phi trường tệ nhứt: http://edition.cnn.com/2015/10/19/aviation/worlds-worst-airports-2015/index.html

Bảng xếp hạng do trang mạng The Guide to Sleeping in Airports thực hiện và công bố trên CNN online ngày 5 tháng 1, 2016.