Tìm Kiếm

6 tháng 7, 2013

Tin Gíáo hội

Đức Giáo Hoàng Phanxico vừa chấp thuận phong thánh cho hai vị tiền nhiệm đáng kính là Chân phước Giáo Hoàng người Ba Lan qua đời cách đây 8 năm - Đức Gioan Phalo II và vị "Giáo Hoàng Nhân Hậu" - Chân phước Gioan XXIII.
Pope Francis had approved the cause for canonization of two of his venerable and much loved predecessors Blessed John XXIII and Blessed Pope John Paul II.
♫ Worthy is the Lamb that was slain
to receive honor and glory.
Worthy are the ones who believe
to receive the goodness of God. ♫
(Vinh phúc thay Chúa Chiên đã chịu chết
để nhận lấy Danh Dự và Vinh Quang.
Vinh phúc thay những ai vững lòng tin
để nhận lãnh Phúc Ân của Thiên Chúa.)
Cùng tạ ơn Chúa đã cho Giáo hội Công Giáo 2 vị Giáo hoàng đáng kính này qua bài Thánh ca "Worthy Is The Lamb" của nhạc sĩ Ricky Manalo: http://ocpvn.org/english-corner/worthy-is-the-lamb-ricky-manalo-csp.html