Tìm Kiếm

22 tháng 7, 2013

Tiễn thầy Sky tại sân bay Tân Sơn Nhất

To see Mr. Page off at Tan Son Nhat Airport on  July 20, 2013.

Ảnh: Yến Ngọc