Tìm Kiếm

19 tháng 7, 2013

Hãy đến!

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. 
(Mt 11,28)Suy niệm: “Hãy đến!” Lời mời gọi của Đức Giêsu rất thực tế. Ngài không bảo: Hãy quẳng tất cả những vất vả, những gánh nặng mà anh em đang mang vác, rồi hãy đến với Ta! nhưng là, “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Và rồi chúng ta làm một cuộc “trao đổi”: hãy đặt cái ách của con xuống và “hãy mang lấy ách của Ta”: đó là tin (thụ giáo với Chúa), khiêm nhường với Ngài, hiền lành với tha nhân. Chính khi đón nhận “ách” của Đức Giêsu và học với Ngài, ta khám phá ra sự tự do, niềm vui và bình an.

Mời Bạn: hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích Hòa Giải, khi bạn đang dưới ách của tội lỗi, để qua thừa tác vụ của Hội Thánh, bạn được chữa lành tâm hồn, giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, để Ngài dưỡng nuôi bạn trên đường lữ hành tiến về quê trời. Hãy đến với Chúa Giêsu trong bí tích Xức dầu Bệnh nhân để Chúa Kitô đau khổ và vinh quang nâng đỡ và cứu vớt bạn.

Chia Sẻ: Những gánh nặng bạn đang mang vác trong đời sống là gì? Bạn sẽ làm gì để chúng nên nhẹ nhàng hơn?

Sống Lời Chúa: Tôi thực hiện một cử chỉ bày tỏ sự quan tâm, cảm thông với người bên cạnh đang đau khổ, vất vả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu Kitô khiêm nhường và hiền hậu, ách của Chúa êm ái, gánh của Chúa nhẹ nhàng. Chúng con đến trao vào tay Chúa gánh nặng của ngày hôm nay, xin cho chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. (Lời nguyện Kinh Tối thứ Tư) 

(Theo gxdaminh.net)