Tìm Kiếm

3 tháng 7, 2013

Chúc Mừng Bổn Mạng


Ca Đoàn Thánh Linh xin Chúc Mừng Bổn Mạng Bạn : Toma Võ Duy Trung.  Chúc Trung luôn khỏe mạnh được tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa.