Tìm Kiếm

15 tháng 7, 2013

Mừng sinh nhật Cha Mi-ca-e Nguyễn Văn Bắc

Chúc Cha luôn khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa!