Tìm Kiếm

1 tháng 7, 2013

7 rules of Life


7 quy tắc của cuộc sống:
1. Hãy "giảng hòa" với quá khứ để nó không làm ảnh hưởng tới hiện tại của bạn.
2. Những gì người khác nghĩ về bạn không phải điều bạn cần quan tâm.
3. Thời gian sẽ hàn gắn tất cả.
4. Đừng so sánh cuộc sống của bạn với cuộc sống người khác, và đừng đánh giá họ, bởi bạn không hiểu được rõ con đường của người ta.
5. Ngừng nghĩ ngợi quá nhiều, nếu không biết câu trả lời thì cũng không sao cả. Lời giải đáp sẽ đến vào lúc bạn ít mong đợi nhất.
6. Không ai chịu trách nhiệm về hạnh phúc của bạn, trừ chính bản thân bạn.
7. Hãy cười lên. Bạn không sở hữu tất cả những vấn đề trên thế giới.