Tìm Kiếm

15 tháng 7, 2013

million or millions?

Hầu hết người học tiếng anh đều cảm thấy bối rối khi sử dụng million và millions. Còn bạn thì sao? Hãy điền vào "..." nhé!
Dưới đây là một số quy luật :
+ Million
Khi chúng ta có một số lớn hoặc một số xác định, ta sẽ không thêm S vào đằng sau:
We say five thousand (đúng)
NOT five thousands (sai).
+ Millions
Chúng ta có thể thêm s để diễn dạn một con số mang tính chất ước tính. Tức là đưa cho người đọc một khoảng số lượng chứ không phải một số xác định.
Ngoài ra millions thường theo sau là một danh từ đếm được
Khi sử dụng ở dạng số nhiều, không thêm "a" vào đằng trước millions.

Vd: Vietnam 's population has reached 88.78.......... people.
 Nguồn: hellochao.vn