Tìm Kiếm

15 tháng 7, 2013

16th Sunday in Ordinary - Time C (Eng - Vie)

First Reading (Gen 18, 1 – 10a)
The Lord appeared to Abraham near the great trees of Mamre while he was sitting at the entrance to his tent in the heat of the day. 2 Abraham looked up and saw three men standing nearby. When he saw them, he hurried from the entrance of his tent to meet them and bowed low to the ground.
3 He said, “If I have found favor in your eyes, my lord,[a] do not pass your servant by. 4 Let a little water be brought, and then you may all wash your feet and rest under this tree. 5 Let me get you something to eat, so you can be refreshed and then go on your way—now that you have come to your servant.”  “Very well,” they answered, “do as you say.”
6 So Abraham hurried into the tent to Sarah. “Quick,” he said, “get three seahs[b] of the finest flour and knead it and bake some bread.”
7 Then he ran to the herd and selected a choice, tender calf and gave it to a servant, who hurried to prepare it. 8 He then brought some curds and milk and the calf that had been prepared, and set these before them. While they ate, he stood near them under a tree.
9 “Where is your wife Sarah?” they asked him.
 “There, in the tent,” he said.
10 Then one of them said, “I will surely return to you about this time next year, and Sarah your wife will have a son.”

BÀI ĐỌC I (Gen 18, 1-10a)  
“Đối với Thiên Chúa có gì khó đâu. Ta trở lại thăm ông và Sara được một đứa con”. 
Bài trích sách Sáng Thế. Trong những ngày ấy, Chúa hiện ra cùng Abraham dưới chòm cây Mambrê, đang lúc ông ngồi ở cửa lều giữa trưa nóng bức, Ông ngước mặt lên thấy ba người nam xuất hiện, đứng gần ông:
Vừa trông thấy, từ cửa lều, ông chạy ra đón các vị ấy, rồi sấp mình lạy và thưa rằng: “Lạy Chúa, nếu tôi được đẹp lòng Chúa, xin đừng bỏ đi qua, tôi xin lấy ít nước để các đấng rửa chân, và nghỉ mát. Tôi xin đem ít bánh mời các đấng dùng để lấy sức lại rồi sẽ đi; chính vì thế mà các đấng đã ghé vào nhà tôi”. Các đấng ấy nói: “Như ông đã ngỏ, xin cứ làm”. Abraham liền vào lều, và bảo Sara rằng: “Hãy mau mau trộn ba đấu bột làm bánh nướng”. Còn ông, ông chạy đến đoàn bò bắt một con bê non hảo hạng, trao cho đầy tớ đem đi nấu. Ông lấy bơ sữa và thịt bê đã chín, dọn ra trước mặt các đấng. Chính ông đứng hầu các đấng dưới bóng cây. Ăn xong các đấng hỏi Abraham rằng: “Sara bạn ông đâu?” Ông trả lời: “Kìa, bạn tôi ở trong lều”. Một đấng nói tiếp: “Độ này sang năm, khi ta trở lại thăm ông thì cả hai vẫn còn mạnh khỏe, bạn ông sẽ được một con trai”. Sara đứng sau cửa lều nghe vậy thì bật cười; vì cả hai đã già nua tuổi tác: Sara đã qúa thời kỳ sinh nở. Bà cười thầm rằng: “Tôi đã già, ông nhà tôi đã lão, nào tôi còn tìm lạc thú nữa  sao!”. Chúa phán cùng Abraham rằng: “Sao Sara lại cười mà rằng: Nào tôi đã già mà còn sinh nở được sao? Đối với Chúa có khó gì đâu? Theo đúng kỳ hẹn, độ này sang năm, ta sẽ trở lại thăm ông, cả hai vẫn khỏe mạnh, Sara sẽ được một con trai”. Sara chối mà rằng:  “Tôi không có cười”, bởi vì bà khiếp sợ. Nhưng Chúa đáp lại:”Không đúng, bà có cười”.  

Second Reading (Col 1, 24 – 28)
Now I rejoice in what I am suffering for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ’s afflictions, for the sake of his body, which is the church.
25 I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in its fullness - 26 the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but is now disclosed to the Lord’s people. 27 To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory.
28 He is the one we proclaim, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone fully mature in Christ.

BÀI ĐỌC II (Col 1, 24-28)
“Mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh”.  
Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlossê . Anh chị em thân mến, hiện nay tôi vui sướng trong những đau khổ tôi phải chịu vì anh chị em. Tôi bổ khuyết nơi thân xác tôi những gì còn thiếu sót trong cuộc thương khó của Đức Kitô, để Hội Thánh, là thân xác của Người được nhờ. Tôi đã được trở thành người phục vụ Hội Thánh theo sự an bài của Thiên Chúa đã trao phó cho tôi rao giảng đầy đủ  lời Chúa,  đó là mầu nhiệm ẩn giấu từ muôn thuở qua muôn thế hệ, nhưng nay đã được tỏ bày cho các thánh của Người: Thiên Chúa muốn tỏ bày cho họ biết thế nào là sự phong phú vinh quang của mầu nhiệm nơi dân ngoại tức là Đức Kitô trong anh chị em, Người là niềm hy vọng vinh quang. Tôi loan báo Người, cảnh tỉnh mọi người, đem tất cả khôn ngoan mà dạy dỗ mọi người, để làm cho mọi người nên hoàn hảo trong Đức Giêsu Kitô.

The Gospel (Lk 10, 38 – 42)
As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. 39 She had a sister called Mary, who sat at the Lord’s feet listening to what he said. 40 But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, “Lord, don’t you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!”
 41 “Martha, Martha,” the Lord answered, “you are worried and upset about many things, 42 but few things are needed – or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.”

PHÚC ÂM   (Lc 10, 38-42) 
“Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.   Khi ấy, Chúa Giêsu vào một làng kia và có một phụ nữ tên là Martha rước Người vào nhà mình. Bà có người em gái tên là Maria ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người, Martha bận rộn với việc thết đãi khách. Bà đứng lại thưa Người rằng: “Lạy Thầy, em tôi để tôi hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em tôi giúp tôi với”. Nhưng Chúa đáp: “Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi: Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất”.