Tìm Kiếm

20 tháng 7, 2013

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 07)

Mời các bạn sau cùng ăn bánh và chọn quà nhé: ^^

Teresa Phan Thị Ngọc Thy (09/07)

Maria  Ngô Thị Thanh Vân (10/07)

Maria Mẹ Thiên Chúa Đoàn Diệu Hạnh (17/07)

Cecilia Trịnh Thị Kim Chi (23/07)

Teresa Phan Thụ Thục Uyên (30/07)