Tìm Kiếm

24 tháng 12, 2020

Từ Marana-tha (Xc. Kh 22:20) đến Emmanuel (Xc. Mt 1:23) - Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2020

 Chúa Nhựt thứ III Mùa Vọng, ngày 13 tháng 12 năm 2020, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Đa Minh (Ba Chuông), vào lúc 12 giờ trưa, quý Anh Chị Em Lớp Giáo Huấn Xã Hội Hội Thánh Công Giáo, Ca đoàn Thánh Linh và Cha Phan-xi-cô đã hiện diện trong buổi tĩnh tâm và học hỏi Mùa Vọng 2020.

https://www.facebook.com/spirit.holy.9619/videos/401139274335943/

Vào lúc 12 giờ 30, Cha Phan-xi-cô và quý vị tham dự cùng hát khai mạc "Trời Cao".

Chị Huyền Trâm-người dẫn trong buổi tĩnh tâm và học hỏi Mùa Vọng 2020.

Anh Trung Thiện-Lời chào mừng quý khách đến tham dự trong buổi tĩnh tâm và học hỏi Mùa Vọng 2020.Giờ Kinh Mân Côi theo 5 Mầu Nhiệm Mùa Vui
Ca đoàn Thánh Linh: Hát và suy niệm Thánh Ca Mùa VọngSuy niệm 14 Chặng Đàng Thánh GiáCha Phan-xi-cô hướng dẫn cộng đoàn tham dự, Hồi tâm chuẩn bị lãnh Bí Tích Hòa Giải: "Từ Marana-tha đến Emmanual"


Cha Phan-xi-cô giới thiệu Thông Điệp "Tứ Hải Giai Huynh Đệ" (Fratelli Tutti)Đại diện cộng đoàn tham dự, Chị Hồng Hạnh thuộc nhóm lớp Giáo Huấn Xã Hội Hội Thánh Công Giáo kính gởi đến Cha Phan-xi-cô lời tri ân.Cha Phan-xi-cô chúc lành và chào tạm biệt cộng đoàn tham dự trong buổi tĩnh tâm và học hỏi Mùa Vọng 2020.


MARANA-THA!

Tổng hợp