Tìm Kiếm

20 tháng 12, 2020

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - Fourth Sunday of Advent – Year B (December 20, 2020)


CHÚA NHỰT THỨ IV MÙA VỌNG (20/12/2020) - GIA ĐÌNH ANH TIM
Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Anh Tim cùng chụp ảnh lưu niệm


The Holy Spirit Choir