Tìm Kiếm

14 tháng 12, 2020

BLESSING OF THE ADVENT WREATH - Third Sunday of Advent – Year B (December 13, 2020)


CHÚA NHỰT THỨ III MÙA VỌNG (13/12/2020) -  GIA ĐÌNH ANH PATRICK

Cha Phan-xi-cô, Gia Đình Anh Patrick cùng chụp ảnh lưu niệm


The Holy Spirit Choir