Tìm Kiếm

3 tháng 12, 2020

CA ĐOÀN THÁNH LINH MỪNG LỄ BỔN MẠNG BỐ PHAN-XI-CÔ XA-VI-Ê

Chị Thư Ký đại diện Ca đoàn Thánh Linh kính gởi lời kính chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng đến Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê 

Chị Thủ Quỹ, đại diện ca đoàn kính biếu bó hoa tươi thắm đến Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê 


Ca đoàn Thánh Linh cùng với Bố Phan-xi-cô Xa-vi-ê chụp ảnh lưu niệm tại phòng tập hát

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp