Tìm Kiếm

7 tháng 12, 2020

Một người Việt bị nhiễm covid-19 được chữa trị ra sao trong bịnh viện ở Mỹ


Ông Ngô Kỷ nhiễm COVID-19: "COVID là có thật, tôi là nạn nhân trực tiếp. Rất là nguy hiểm!"

https://tinyurl.com/y5zmfmro Ông Ngô Kỷ nhiễm COVID-19: "COVID là có thật, tôi là nạn nhân trực tiếp. Rất là nguy hiểm!" #PhoBolsaTV #NgoKy #COVID19