Tìm Kiếm

27 tháng 12, 2020

NGHI THỨC NHẮC LẠI LỜI HỨA HÔN PHỐI - CHÚA NHỰT LỄ THÁNH GIA THẤT (27-12-2020)

Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Nhựt Lễ Thánh Gia Thất, Cha Phan-xi-cô là Cha chủ tế dâng Thánh Lễ , ngay sau bài giảng, Cha đã giúp cho các gia đình tham dự Thánh Lễ có nghi thức nhắc lại lời hứa hôn phối.

Cha Phan-xi-cô giúp cho các gia đình tham dự Thánh Lễ có nghi thức nhắc lại lời hứa hôn phốiCha Phan-xi-cô cùng với gia đình Anh Tim và Anh Patrick chụp ảnh lưu niệm

Cha Phan-xi-cô cùng với gia đình Chú Chinh chụp ảnh lưu niệm

Cha Phan-xi-cô cùng gia đình Chú Lâm chụp ảnh lưu niệm

Cha Phan-xi-cô cùng gia đình Anh Bình chụp ảnh lưu niệm

Cha Phan-xi-cô cùng với các gia đình tham dự Thánh Lễ chụp ảnh lưu niệm

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp