Tìm Kiếm

6 tháng 5, 2014

Truyền Chức Phó Tế Việt Nam tại TGP Toronto, Canada

Lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Toronto có lễ truyền chức bằng tiếng Việt Nam. Thầy Giuse Nguyễn Q Diệu đã được Đức Cha Vincent Nguyễn M. Hiếu truyền chức phó tế ngày 3/05/2014 lúc 4:30 pm.


Thày Giuse là một trong ba thày được TGP Toronto bảo lãnh qua du học trong chương trình đào tạo năm nam tại ĐCV St. Augustine’s Semianry of Toronto. Hàng năm Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam trong TGP Toronto có tổ chức buổi tiệc gây quỹ truyền giáo để giúp Đức Hồng Y Thomas Collins trả các chi phi tiền học cho quý Thày. 

Thứ bảy ngày 10/05/2014 lúc 6:30 pm có buổi tiệc mừng Ngày Hiền Mẫu và Gây Quỹ giúp cho quý Thày tu học tại Nhà Hàng Century Palace Chinese Restaurent 398 Ferrier Street, Markham, ON. Các anh chị em trong các Cộng Đoàn Giáo Xứ VN thuộc TGP Toronto đứng ra tổ chức dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Vincent Hiếu, Cha Giuse Trần Tập, và Cha Giuse Chương.

Tín hữu Trần (baoconggiao.com)