Tìm Kiếm

6 tháng 5, 2014

Giáo xứ Đa Minh Ba Chuông khai mạc tháng hoa 2014

Mùa hoa về rồi 

Vào lúc 17 giờ 30 ngày 03/05/2014, giáo xứ Đaminh Ba chuông khai mạc tháng hoa dâng kính Đức mẹ, qua lời chuyển cầu của Mẹ xin Chúa đổ muôn vàn hồng ân xuống cho mỗi người chúng ta. Thánh lễ do cha Phanxicô Xavier Đào Trung Hiệu, OP chủ sự, với sự tham dự của toàn thể cộng đoàn dân Chúa đến hiệp dâng thánh lễ.

Qua bài chia sẻ, cha nói lên câu chuyện của hai môn đệ trên đường Emmau gặp gỡ Chúa Giêsu Phục sinh (Tin Mừng CN 2 PSA), lời những người môn đệ nói với Đức Ki-tô lên tiếng mời Thiên Chúa xin Ngài ở lại với họ. Cuộc đau khổ chịu chết của Chúa Giêsu trên thập giá là một chương trình cứu độ đầy yêu thương của Chúa đối với nhân loại. Chúa  Giêsu đã sống lại người luôn luôn ở với chúng ta và Ngài muốn ở với chúng ta và ở lại trong mỗi gia đình chúng ta.

Ngài đã ban cho chúng ta lời chân lý, lời kinh thánh và trong bí tích Thánh thể giúp mọi người Ki-tô hữu chúng ta được thêm đức tin, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, mời gọi chúng ta trở thành bằng chứng nhân của  biến cố Phục sinh.


Trong tâm tình người con thảo, mỗi người chúng ta dâng lên Mẹ chuỗi hạt, lời kinh, hương trầm, ánh sáng lung linh và hoa kính dâng lên Mẹ xin Mẹ đoái nhận và cầu bầu cho chúng ta trước ngai toà Chúa để mỗi người chúng con được thánh hoá đời sống mình trở nên lời ca tụng và tôn vinh không ngừng về tình thương của Thiên Chúa mãi muôn đời.


Nguyện xin Mẹ cho mỗi người chúng ta biết noi theo gương Mẹ, sống khiêm nhường như Mẹ, xin vâng như Mẹ, trung thành trong mọi hoàn cảnh và luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa như Mẹ.


Mairia PT.
(gxdaminh.net)