22 thg 2, 2018

Hymns for Second Sunday of Lent - Year B (February 25, 2018)


Hymns for Second Sunday of Lent - Year B (February 25, 2018)a) Entrance: Lord, Who Throughout These Forty Days - ES # 77
b) Responsorial Psalm: EM Page 77


c) Offertory: Christify - ES # 219
d) Communion: You Are The Healing - ES # 211


e)  Recessional: Open My Eyes - ES # 207
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn