26 thg 2, 2018

Daily Readings (February 26 - March 3, 2018)

Daily Bible Reading 26th February 2018 of Catholic Mass

Daily Bible Reading 27th February 2018 of Catholic Mass

Daily Bible Reading 28th February 2018 of Catholic Mass

Daily Bible Reading 01st March 2018 of Catholic Mass

Daily Bible Reading 02nd March 2018 of Catholic Mass

Daily Bible Reading 03rd March 2018 of Catholic Mass

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn