Tìm Kiếm

18 tháng 2, 2018

Blessing of the Lent Wreath - The First Sunday Of Lent – Year B (February 18, 2017)Hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Chay - năm B, gia đình Bác Chuyên đã thắp sáng cây nến đầu tiên của Mùa Chay năm 2018.