21 thg 2, 2018

Happy birthday Father Francis!A happy and joyous Birthday to our loved Father Francis!

We - The Holy Spirit Choir wish you all the best and love on your special day and always.

We are so grateful that God put you on this earth and in our Holy Spirit family.

The Holy Spirit Choir

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn