Tìm Kiếm

25 tháng 2, 2018

Blessing of the Lent Wreath - The Second Sunday Of Lent – Year B (February 25, 2017)Hôm nay, Chúa Nhật II Mùa Chay - năm B, gia đình anh Mai Văn Trí đã thắp sáng sáng cây nến thứ hai của Mùa Chay năm 2018.