12 thg 2, 2018

Daily Readings (February 12 - 17, 2018)


Daily Readings (February 12 - 17, 2018)

Daily Bible Reading 12 February 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 13 February 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 14 February 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 15 February 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 16 February 2018 of Catholic Mass


Daily Bible Reading 17 February 2018 of Catholic Mass


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn