Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2013

Thông báo

NỘI DUNG HỌP CÁC CA ĐOÀN

1.    Tổ chức ngày Bổn Mạng các ca đoàn và ban nhạc trong giáo xứ:
-       Thời gian: Lễ 17h30 thứ Bảy, ngày 16/11/2013
-       Gồm hai phần:
a.    Thánh lễ: + Hát lễ: CĐ Tổng hợp Giáo xứ và ra mắt dàn nhạc Grêgôriô.
+ Các ca đoàn mặc đồng phục tham dự thánh lễ (ngồi theo đơn vị mỗi ca đoàn ở hai hàng ghế giữa nhà thờ)
+ Hát cộng đồng
b.    Giao lưu (tiệc trà sau lễ)
2.    Thánh ca Giáng Sinh
-       Chủ đề: “Lời ngỏ tình yêu” (về Giáng Sinh)
-       Kịch bản: Theo tiến trình lịch sử cứu độ
-       Thời gian: 19h thứ Hai, ngày 23/12/2013
-       Thành phần tham dự: Tất cả các ca đoàn và ban nhạc trong giáo xứ, mỗi đơn vị một tiết mục.
-       Ngày đang ký tiết mục: 20/11/2013
-       Ngày tổng dợt: Thứ Sáu và thứ Bảy, ngày 20-21/12/2013
3.    Cập nhật thông tin của các ca đoàn và ban nhạc lên trang web của giáo xứ.