Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2013

Chúc mừng sinh nhật ca viên (trong tháng 11)


Lại Thế Hùng (01/11)
Maria Hoàng Lệ Thủy (04/11)
Gioan Nguyễn Hoàng Quân (10/11)
Teresa Hài Đồng Giesu Trần Ngọc Thùy Châu (17/11)
Gioan Kim Nguyễn Văn Sỹ (20/11)

Màn trình diễn dưới này là vì các bạn nhé...