Tìm Kiếm

1 tháng 11, 2013

Dearest Mother Our Lady of Lourdes


Nhân chuyến đi du lịch và hành hường về Đức Mẹ Lộ Đức của một vài ca viên, Cha Francis Nguyễn - phụ trách ca đoàn tiếng anh, đã viết thư thay mặt ca đoàn nhắn gửi tâm tình của ca đoàn đến đức Maria.


Nội dung bức thư có thể tạm dịch như sau:

Ca đoàn Thánh Linh,
Thánh đường giáo xứ Thánh Đa Minh,
Sài Gòn - Việt Nam

Ngày 31, tháng 10, năm 2013

Kính chào Mẹ Maria, chúng con muốn nói rằng chúng con yêu mẹ biết dường nào. Chúng con đã và đang lần hạt dâng lên Mẹ và con yêu dấu của Mẹ. Chúng con thực hiện việc này trong suốt tháng 11 này.

Nhờ Mẹ cầu bầu cùng Chúa Giê-su con mẹ hầu ban ơn cho chúng con, gia đình chúng con, đất nước chúng con, đồng bào chúng con. Như thế chúng con có được tình yêu, hòa bình và công lý.

Con của Mẹ

Francis Nguyen O.P
Bút tích của các ca viên...
Tố Quyên tiếp nhận thư...