Tìm Kiếm

4 tháng 11, 2013

THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CỤ GIO-AN BAO-TI-XI-TA NGÔ ĐÌNH DIỆM

Vừa qua, các Cha đã có thánh lễ cầu nguyện cho cụ Gio-An Bao-Ti-Xi-Ta Ngô Đình Diệm.
Một vài hình ảnh:

Cùng dâng lời cầu nguyện


Các linh mục, nữ tu và giáo dân chụp hình trước mộ

Nghe file âm thanh, bấm vào đây

V.D.T (thực hiện)