Tìm Kiếm

27 tháng 11, 2013

English Missal 2014 Song Review

English Missal 2014 Song Review
November 26, 2013 (Dakao Franciscan Church)

Chi tiết chương trình đã diễn ra tối qua (26/11)

Các ca đoàn lần lượt hát mẫu...

Cha Francis giới thiệu về ca đoàn Thánh Linh - Ba Chuông...

...và cùng cất tiếng hát chung với mọi người

Sau khi tập hát, tất cả cùng dâng lời cầu nguyện.

Ảnh: Bích Uyên