Tìm Kiếm

22 tháng 11, 2013

Nho nhỏ...

Tối qua (21/11) ca đoàn đã có vài hoạt động nho nhỏ...

Chúc mừng trễ 20/11 Cha Francis Nguyen – cũng là Thầy dạy Anh Văn cho ca đoàn. 
Một lần nữa, chúng con cảm ơn Cha vì những “tip” có một không hai... :)

Chào mừng sự trở lại sau chuyến hành hương của ba ca viên: Minh Trí, Thu Cúc và Tố Quyên
Cảm ơn các bạn! Kẹo rất được... ^_^

Ca đoàn liên hoan nhè nhẹ...

Sau cùng là cuộc trò chuyện về lòng tin nhân dịp sắp kết thúc năm Đức Tin (bế mạc ngày 24/11). Câu chuyện xoay quanh câu hỏi: “Sau khi chết, con người sẽ ở đâu?”.

Cùng xem lại đoạn tin mừng sau (Lc 16: 19-31) để thấm nhuần ý nghĩa trên.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu dụ ngôn sau đây: “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Áp-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
“Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Áp-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm!’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được.’

“Ông nhà giàu nói: ‘Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ Ông nhà giàu nói: ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ Ông Áp-ra-ham đáp: ‘Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.’”

Có lẽ trong chúng ta, ai cũng biết nên làm gì để không có một-vực-thẳm-lớn ngăn cách giữa chúng ta với Ngài?

Chúc cho chúng ta luôn vững tin! :)