Tìm Kiếm

31 tháng 10, 2021

Ca đoàn Thánh Linh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời tại Từ Đường Phục Sinh và Nghĩa Trang GX Đa Minh

 Hôm nay, Thánh Lễ Chúa Nhựt XXXI Thường Niên Năm B, ngày 31 tháng 10 năm 2021, sau giờ Lễ, Cha Phanxico, ca đoàn Thánh Linh cùng cộng đoàn tham dự Thánh Lễ đã viếng Từ Đường Phục Sinh, dâng lời kinh, cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.Ngay sau đó, Cha Phanxico cùng ca viên ca đoàn Thánh Linh đến viếng Nghĩa Trang GX Đa Minh, chúng con dâng 50 Kinh Mân Côi - Mầu Nhiệm Mừng để cầu nguyện cho quý Cha , quý tín hữu đã an nghỉ tại đây.The Holy Spirit Choir