Tìm Kiếm

9 tháng 10, 2021

Phân Ưu &Cầu Nguyện

https://www.123rf.com/CA ĐOÀN THÁNH LINH VỪA ĐƯỢC TIN BÀ MÁT-TA LÀ MỆ (O) CHỒNG CỦA CÔ DUNG, CA VIÊN CA ĐOÀN, VỪA ĐƯỢC AN NGHỈ TRONG CHÚA KI-TÔ.

ANH CHỊ EM CA VIÊN CA ĐOÀN THÁNH LINH XIN CHÂN THÀNH PHÂN ƯU CÙNG CÔ DUNG VÀ TANG QUYẾN VÀ XIN DÂNG THÁNH LỄ, KINH MÂN CÔI CẦU XIN THIÊN CHÚA GIÀU LÒNG THƯƠNG XÓT BAN CHO BÀ MÁT-TA HƯỞNG CUỘC SỐNG HẠNH PHÚC MUÔN ĐỜI.

 

NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2021.

 

CA ĐOÀN THÁNH LINH GIÁO XỨ THÁNH ĐA MINH, BA CHUÔNG