Tìm Kiếm

3 tháng 10, 2021

Phân Ưu & Cầu Nguyện

 

https://heavy.com/

Ca Đoàn Thánh Linh được tin thân phụ ca viên Maria Teresa Dương Trịnh Phương Nghi là Ông Vinh Sơn Dương Lễ Nhi vừa được Chúa gọi về với Người.
Anh Chị Em  ca viên chân thành phân ưu cùng gia đình bạn Nghi và xin dâng Thánh Lễ và Kinh Mân Côi nguyện cầu Chúa nhân từ thương đón nhận Ông Vinh Sơn vào cuộc sống hạnh phúc muôn đời.
 
Ngày 3 tháng 10 năm 2021.
 Ca Đoàn Thánh Linh