Tìm Kiếm

3 tháng 10, 2021

LHS Chúa Nhật XXVII TN: ƠN GỌI HÔN NHÂN CỦA KITÔ HỮU - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Chúa Nhật XXVII TN: ƠN GỌI HÔN NHÂN CỦA KITÔ HỮU - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com.