Tìm Kiếm

5 tháng 10, 2021

LHS Thứ Tư Tuần XXVII TN: LỜI CẦU NGUYỆN MANG ĐẶC TÍNH KITÔ GIÁO - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P.


LHS Thứ Tư Tuần XXVII TN: LỜI CẦU NGUYỆN MANG ĐẶC TÍNH KITÔ GIÁO - Linh mục Px Nguyễn Văn Nhứt, O.P. --- Bấm vào link để đăng ký theo dõi kênh Youtube AMENTv: https://bit.ly/2PCKBEq Theo dõi trên: Youtube: https://www.youtube.com/c/AMENTvVN Facebook: http://www.facebook.com/tinmungchongu... Website: http:/ /www.tmcnn.com Vấn đề bản quyền xin liên hệ qua email: amenvietnamtv@gmail.com. #AmenTV #TMCNN