Tìm Kiếm

16 tháng 12, 2019

TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019

CA ĐOÀN THÁNH LINH KÍNH CHÀO CHA GIOAN
I. CHIA SẺ ĐỀ TÀI TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019

CONTEMPLATING THE DAY-BY-DAY SELF-REVEALING MYSTERY OF THE GOD MADE MAN

Click here, watch the video


II. THÁNH LỄ TĨNH TÂM MÙA VỌNG 2019
Click here, watch the video

III. THẢO LUẬN NHÓM - THẢO LUẬN CHUNG

NHÓM I:


Đại diện Nhóm I trình bày phần thảo luận nhóm
Câu hỏi số 1: Đối với bạn, câu chuyện Giáng Sinh có còn cho cảm hứng niềm vui, niềm tích cực như thời còn ấu thơ hay không? 

NHÓM II:


Đại diện Nhóm II trình bày phần thảo luận nhóm
Câu hỏi số 2: Tại sao Thiên Chúa muốn làm một người thật phải sinh ra, được nuôi dưỡng và lớn lên trong một Gia Đình? 


NHÓM III:


Đại diện Nhóm III trình bày phần thảo luận nhóm
Câu hỏi số 3: Gia Đình của chúng ta hiện nay đang có và thiếu điều gì để được coi là một Gia Đình Kitô hữu? 

NHÓM IV:


Đại diện Nhóm IV trình bày phần thảo luận nhóm
Câu hỏi số 4: Vì sao Giáo Huấn của Hội Thánh dạy rằng: nhìn vào Chúa Giêsu chúng ta biết được Thiên Chúa là Đấng nào, chúng ta là ai?


Hình Ảnh Lưu Niệm Cha P.X. Nhứt và Nhóm I

Cha P.X. Nhứt và Nhóm II

Cha P.X. Nhứt và Nhóm III

Cha P.X. Nhứt và Nhóm IV

Cha Gioan - Cha P.X. - Ca Đoàn Thánh Linh


The Holy Spirit Choir tổng hợp