Tìm Kiếm

20 tháng 12, 2019

Báo Tin Tập Hát Giáng Sinh


Quý Chị và Chúng Con thân mến,

Cha xin mời Quý Chị và Chúng Con

đến tập hát Lễ Giáng Sinh 25 tháng 12

lúc 7 giờ 30 tối các ngày:
-thứ sáu 20 tháng 12
-thứ bảy 21 tháng 12
-thứ hai 23 tháng 12

Cảm ơn Quý Chị và Chúng Con.

P.X. Nhứt