Tìm Kiếm

26 tháng 9, 2016

Thiên Chúa Là Tình Yêu - Chúc Mừng Hạnh Phúc của Thành Đại & Mai Uyên


Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu của
chú rể Thành Đại và cô dâu Mai Uyên.