Tìm Kiếm

18 tháng 9, 2016

Mừng Sinh Nhật Cha Giuse Phạm Quốc Văn và bé Lambert
Nguyện xin Thiên Chúa luôn che chở, thêm sức và gìn giữ Cha Giuse của chúng con trên con đường thi hành sứ mệnh Mục Tử của Chúa Giêsu. Amen.


Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành, sự ngôn ngoan và sức khỏe tốt cho bé Lambert cùng gia đình của bé. Amen.

Ca đoàn Thánh Linh tổng hợp