30 thg 9, 2016

Hymns for Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time C (October 2, 2016)


a/ Entrance:ES #138 - Now As We Gather

b/ Respondsorial: EM page 213c/ Offertory: ES #298 - All Good Gifts
Click here to listen to the audio

d/ Communion: ES #291 - The God Of All Grace
Click here to listen to the audio

e/ Recessional: ES #348 - Be With Us, Mary
Click here to listen to the audio

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quí Vị cần liên hệ các mục Hỏi Đáp xin vui lòng để lại thông tin tại đây, Các Cha phụ trách sẽ hồi đáp trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn