Tìm Kiếm

28 tháng 5, 2016

Đức Thánh Cha: Tấm bánh được bẻ ra

jesus-break-bread

Trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa, Đức Thánh Cha giải thích ý nghĩa của cử hành Kitô giáo trong việc “bẻ bánh.”

Đức Thánh Cha nói:
“Chúa Giêsu bị bẻ ra; Người bị bẻ ra cho chúng ta. Và Người mời gọi chúng ta trao hiến chính chúng ta, bẻ chính chúng ta ra, cho tha nhân. “Tấm bánh bị bẻ ra” trở thành một biểu tượng, một dấu chỉ để nhận ra Chúa Kitô và các Kitô hữu.”

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, nhờ hành vi bẻ bánh mà các môn đệ Emmaus nhận ra Chúa Giêsu. Việc “bẻ bánh” trở thành tâm điểm của Hội Thánh.

Đức Thánh Cha nói:
“Ngay từ đầu, Bí tích Thánh Thể trở thành tâm điểm và khuôn mẫu của đời sống Giáo Hội.”

Thế nên, nhờ sức mạnh của Thánh Thể, nhiều Kitô hữu qua các thế kỷ đã được bẻ ra, giống như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tự trao hiến chính mình, tự bẻ mình ra, vì tha nhân.

Đức Thánh Cha nói:
“Có bao người mẹ, người cha, cùng với những mẩu bánh mà họ cung cấp trên bàn ăn gia đình, đã bẻ cõi lòng của chính họ để cho con cái lớn lên và phát triển lành mạnh! Có bao người Kitô hữu, là người công dân trách nhiệm, đã bẻ chính cuộc sống của họ để bảo vệ phẩm giá của đồng loại, đặc biệt là của những người nghèo nhất, những người chịu thiệt thòi và những người bị phân biệt đối xử!”


Chuyển ngữ: Tứ Quyết, SJ
Nguồn tin: romereports, 26-05-2016