Tìm Kiếm

8 tháng 5, 2016

Chúc Mừng Ngày Của Mẹ

Hôm nay, Chúa Nhựt Chúa Thăng Thiên (Chúa Nhựt thứ II trong tháng Năm) cũng là Ngày của Mẹ.
Cha Phanxico Xavie đã cử hành Thánh Lễ Mừng Chúa Thăng Thiên và cũng dâng Lễ tạ ơn - Ngày của Mẹ đặc biệt dành cho tất cả người mẹ trên thế giới, đặc biệt là những người mẹ tham dự Thánh Lễ hôm nay.Cha Phanxico Xavie có một quà nhỏ rất ý nghĩa dành cho mỗi người Mẹ tham dự Thánh Lễ ngày hôm nay.
Đó là: Vòng đeo tay chuỗi hạt Mân Côi


Chúa Giê-su cũng rất yêu thương Mẹ Maria.

Kết quả hình ảnh cho Chúa Giesu và Me Maria

Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho những người mẹ.The Holy Spirit Choir