Tìm Kiếm

29 tháng 7, 2014

Tĩnh tâm Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam

Tuần tĩnh tâm toàn Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã diễn ra từ thứ 2 ngày 21.7 tới thứ 7 ngày 26.7.2014. Hơn 150 anh em đang phục vụ tại các tu viện, tu xá, cộng đoàn, giáo điểm,… đã có dịp họp mặt để “rà soát lại đời sống và sứ vụ đang thi hành tại các vùng miền, và sống chung” – như lời khai mạc, nhắc nhở của cha Giám Tỉnh Giuse Ngô Sĩ Đình.
Bằng việc lắng nghe lại Hiến pháp Dòng trong các bữa ăn, nghe chia sẻ và thảo luận về lịch sử và linh đạo Dòng, anh em được hướng tâm tình về dịp kỷ niệm Jubilee (Năm Thánh) mừng 800 năm thành lập Dòng, 50 năm thành lập Tỉnh Dòng Việt Nam.
Khởi hứng với dòng suy tư từ lịch sử và những biên cương sứ vụ hiện tại, cộng đoàn đã trải qua những ngày sống cùng nhau để chia sẻ cách sâu sắc về cách thức hiện diện đa dạng của Anh em Dòng Giảng Thuyết tại các vùng miền trên quê hương Việt Nam và hải ngoại. Anh em công tác tại phố thị ngồi chung với anh em hiện diện trên các miền truyền giáo; anh em từ hải ngoại chia sẻ với kẻ “ở nhà” tiến trình hội nhập và thi hành sứ vụ nơi văn hoá xứ người,…
Các chủ đề được chia sẻ cũng tạo mối liên kết quanh sứ vụ và sự hiện diện, để anh em có dịp nhìn lại tiến trình thành lập cộng đoàn, để ôn lại về cách thức dấn thân theo tinh thần Dòng Giảng. Cha Giuse Phan Tấn Thành chia sẻ về lịch sử Dòng  và Tỉnh Dòng, để  hướng anh em về việc “Canh tân đời sống tu trì”. Cha Giuse Nguyễn Trọng Viễn nói về những khắc khoải trong sứ vụ giảng Lời Chúa trong thế giới hiện đại. Cha Giuse Phạm Quang  Sáng khái lược về biên cương chuyên biệt mới, với anh chị em giáo dân Huynh đoàn Giáo dân Đa Minh. Cha Giuse Nguyễn Tất Trung  ôn lại tinh thần “ăn xin” của người Đa Minh sống với đức thanh bần,… Anh em đã lắng nghe và phản hồi cách sôi nổi về tất cả, để phản ánh thái độ và cách thức giữ luật Dòng và những cách hội nhập thời đại... 
Buổi họp riêng cho anh em đang mục vụ giáo xứ cũng thu hút sự quan tâm của mọi người. Cho tới hiện tại, anh em trong Tỉnh Dòng đã đảm nhiệm gần 40 giáo xứ. Việc anh em vừa quản trị và đồng hành với giáo dân tại các cơ sở giáo xứ, vừa chu toàn sứ vụ và luật Dòng… đòi buộc sự dung hoà và dấn thân nhiều hơn… 
 
Trong Thánh Lễ bế mạc tuần tĩnh tâm vào sáng thứ 7, cha Giuse Phan Tấn Thành chia sẻ ưu tư về hiện trạng “già đi” trong Tỉnh Dòng. Ưu tư ẩn ước nhiều vấn đề ấy cũng là thao thức của mọi người về hiện trạng tuổi sinh học lẫn việc đáp ứng với đời sống mục vụ. Nên, mỗi dịp tĩnh tâm, là dịp để “làm mới” lại con người cá nhân, để hỗ trợ nhau hiện diện cách vui vẻ hơn, mạnh dạn hơn…
(theo daminhvn.net)