Tìm Kiếm

14 tháng 7, 2014

Chương trình sinh hoạt & Phụng vụ

1. Hiến máu nhân đạo
Chúa nhật 03.8.2014 (từ 6g30 – 9g30)
2. Phong trào thể dục thể thao (4 bộ môn) (xem chi tiết bên dưới)
- Bóng bàn & cờ tướng
Bắt đầu từ 8g00 thứ 3 ngày 05.8.2014
- Kéo co & nhảy bao bố
Bắt đầu lúc 19g00 thứ 5, ngày 07.8.2014

3. Tĩnh tâm
Các Thánh lễ lúc 17g30 ngày 05,06,07.08.2014
4. Thánh lễ Bổn mạng ngày 08.08.2014
Thánh lễ đồng tế trọng thể kính Thánh Đa Minh
Thời gian: lúc 17g30
Chủ tế: cha Bề trên Chánh xứ
5. Các Thánh lễ Chúa nhật 10.8.2014
Kính Thánh Đa Minh - Ngày cổ võ ơn gọi Đa Minh
6. Lễ Đức Mẹ hồn xác về trời 15.8.2014: Lễ trọng
Giờ lễ như thường lệ
7. Lễ thánh Monica – Bổn mạng Các Bà Mẹ Công giáo
Lúc 17g30, thứ Tư ngày 27.08.2014
(gxdaminh.net)