Tìm Kiếm

8 tháng 7, 2014

Sách Xưa: Kho chứa sách của Quán Ven Đường

Sách Xưa
Kho chứa sách của Quán Ven Đường
  StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Quoc thu

GDCD
Vì file PDF khá lớn quí khách save về Hard disk trước sau đó hãy open để đọc
quoc van lop 3
nguoi thay thuoc
Nam ky phong tuc ky
Click ngay hình để download hay đọc
Vì files có dố bytes lớn các bạn kiên nhẫn chờ.
Phat thanh hoc duong
*** 
Annam Chi Luoc.Pdf         1307
Dai Viet Su Ky Toan Thu.Pdf            6542
Lam Son Thuc Luc.Pdf            309

***

Nông cổ mín đàm (chữ Hán: 農賈茗談; nghĩa là "uống trà bàn chuyện làm ruộng và đi buôn") là tờ báo tiếng Việt do Paul Canavaggio - một chủ đồn điền và thương gia người đảo Corse, hội viên Hội đồng Thuộc địa Nam Kỳ làm chủ nhiệm, chủ bút lần lượt là các ký giả Dũ Thúc Lương Khắc Ninh, Gilbert Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt. Nông cổ mín đàm bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, phát hành thứ năm hằng tuần tại Sài Gòn bằng chữ Quốc ngữ. Số 1 ra ngày 1 tháng 8 năm 1901. Một thời gian sau báo được xuất bản một tuần 3 kì. Sau khi phát hành số ra ngày 4 tháng 11 năm 1921 thì báo bị đình bản. Đây được coi là tờ báo kinh tế đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.


Click ngay hình để download hay đọc
Click ngay hình để download hay đọc

Click ngay hình để download hay đọc

Click ngay hình để download hay đọc


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer

Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer


Xin click ngay hình quyển sách để xem hay download về computer